نوشته‌ها

شرایط استفاده از پروتز مو

شرایط استفاده از پروتز مو

شرایط استفاده و نگهداری از پروتز مو و آشنایی با روند انجام این کار ترمیم مو در مجموعه موکاران

ترمیم مو شیمی درمانی

ترمیم مو شیمی درمانی نوعی کلاه گیس می باشد که برای عزیزانی که دوره شیمی را انجام می دهند قابل استفاده می باشد و همانند موهای خود شخص می باشد.