يکی از راه های پوشانيدن ظاهری طاسی سر استفاده از پوستیژ است.

هر چند که از ديد افراد معمولی جامعه، هر پوستیژی برای مردان شايسته نیست .

اغلب اين افراد مورد تمسخر ديگران قرار می گيرند و همين مطلب موجب ايجاد يک ترس و اضطراب دائمی و سرافکندگی فرد می گردد.

در مقابل خانم ها بسيار راحت تر از پوستیژ استفاده کرده و فرهنگ جامعه هم پوستیژ را برای خانم ها می پسندد و عيبی برای آن نمی بيند.

پوستیژ ممکن است به صورت کامل بوده و یا به صورت تیکه ای روی سر قرار گيرد .

پوستیژ طبیعی

پوستیژ طبیعی را به این صورت که تارهای مو طبیعی انسانی را بصورت تار به تار داخل پروتز مو کاشته و با طرق گوناگون مانند چسب، کليپس، مواد اتصال دهنده، بافتن و غيره به موهای قبلی فرد و يا پوست سر متصل گردند.

موهای مورد استفاده در پوستیژ می توانند مصنوعی و يا طبيعی باشند. مسلم است که موهای طبيعی انسانی بسيار بهتر و البته گران تر می باشند.

پوستیژ طبیعی که برای آقایان استفاده می شود به هیچ عنوان قابل تشخیص نمی باشد.

عيب پوستیژ مصنوعی اين است که هر لحظه امکان افتادن یا خیس شدن و بد فرم شدن آن می باشد.

لذا فرد از ترس اين مسئله و مسخره شدن توسط ديگران همواره مضطرب و نگران می باشد.

نمايش فيلم های کمدی با همين مضمون بر اين مطلب دامن می زند.

در ضمن فرد دارای اين مدل پوستیژ (پوستیژ مصنوعی) نمی تواند در مکان هايی مثل استخر، مناطق بادخيز و غيره حضور داشته باشند.

پوستیژ طبیعی چیست؟

این گونه پوستیژ ها از تار موهای طبیعی که بر روی تور یا پروتز به صورت تار به تار متصل می شوند ساخته شده است.

پوستیژ طبیعی را به شیوه های مختلفی بر روی سر فیکس می کنند.

فیکس کننده ها اغلب چسب های بایوپلیمری ضد آب و ضد کشش می باشد

روش های دیگر با بافتن به بخشهایی که تار موی وجود دارد و یا از کلیپس استفاده می شود.

 

بهترین نوع فیکس کننده ها

چسب های بایوپلیمری ضد آب می باشد که همین چسب ها نیز نسبت به کیفیت خوب و بد دارند.

چسب هایی که کیفیت بالایی دارند اکثرا از مواد طبیعی ساخته شده اند و هیچ گونه حساسیتی برای پوست سر ایجاد نمی کنند.

چه کسانی میتوانند از پوستیژ طبیعی استفاده می کنند؟

افرادی که مبتلا به بیماری هایی هستند که کاشت مو برای آنها امکان پذیر نمی باشد.

افرادی که بانک موی ضعیفی دارند.

کسانی که تراکم موی بالایی می خواهند.

بانوانی که کم مو یا طاسی دارند. کاشت مو تراکم خوبی ندارد و امکان ریزش مجدد آن زیاد میباشد و برای بانوان چندان توصیه نمی شود.

کسانی که به هر دلیلی نمیخواهند یا نمی توانند کاشت مو انجام دهند.

کسانی که بعد از عمل کاشت مو به نتیجه دلخواه نرسیدند.

افراد ذکر شده واجد شرایط استفاده از پوستیژ طبیعی می باشند و کسانی که این شرایط را ندارند به آنها کاشت مو توصیه می شود.