پوستیژ

یکی از راه های پوشانیدن ظاهری طاسی سر استفاده از پوستیژ است.

هر چند که از دید افراد معمولی جامعه، هر پوستیژی برای مردان شایسته نیست .

اغلب این افراد مورد تمسخر دیگران قرار می گیرند و همین مطلب موجب ایجاد یک ترس و اضطراب دائمی و سرافکندگی فرد می گردد.

در مقابل خانم ها بسیار راحت تر از پوستیژ استفاده کرده و فرهنگ جامعه هم پوستیژ را برای خانم ها می پسندد و عیبی برای آن نمی بیند.

پوستیژ ممکن است به صورت کامل بوده و یا به صورت تیکه ای روی سر قرار گیرد .

پوستیژ

پوستیژ طبیعی

پوستیژ طبیعی را به این صورت که تارهای مو طبیعی انسانی را بصورت تار به تار داخل پروتز مو کاشته و با طرق گوناگون مانند چسب، کلیپس، مواد اتصال دهنده، بافتن و غیره به موهای قبلی فرد و یا پوست سر متصل گردند.

موهای مورد استفاده در پوستیژ می توانند مصنوعی و یا طبیعی باشند. مسلم است که موهای طبیعی انسانی بسیار بهتر و البته گران تر می باشند.

پوستیژ طبیعی که برای آقایان استفاده می شود به هیچ عنوان قابل تشخیص نمی باشد.

عیب پوستیژ مصنوعی این است که هر لحظه امکان افتادن یا خیس شدن و بد فرم شدن آن می باشد.

لذا فرد از ترس این مسئله و مسخره شدن توسط دیگران همواره مضطرب و نگران می باشد.

نمایش فیلم های کمدی با همین مضمون بر این مطلب دامن می زند.

در ضمن فرد دارای این مدل پوستیژ (پوستیژ مصنوعی) نمی تواند در مکان هایی مثل استخر، مناطق بادخیز و غیره حضور داشته باشند.

پوستیژ طبیعی

پوستیژ طبیعی چیست؟

این گونه پوستیژ ها از تار موهای طبیعی که بر روی تور یا پروتز به صورت تار به تار متصل می شوند ساخته شده است.

پوستیژ طبیعی را به شیوه های مختلفی بر روی سر فیکس می کنند.

فیکس کننده ها اغلب چسب های بایوپلیمری ضد آب و ضد کشش می باشد

روش های دیگر با بافتن به بخشهایی که تار موی وجود دارد و یا از کلیپس استفاده می شود.

بهترین نوع فیکس کننده ها

چسب های بایوپلیمری ضد آب می باشد که همین چسب ها نیز نسبت به کیفیت خوب و بد دارند.

چسب هایی که کیفیت بالایی دارند اکثرا از مواد طبیعی ساخته شده اند و هیچ گونه حساسیتی برای پوست سر ایجاد نمی کنند.

پوستیژ طبیعی
پوستیژ طبیعی
پوستیژ طبیعی

چه کسانی میتوانند از پوستیژ طبیعی استفاده می کنند؟

افرادی که مبتلا به بیماری هایی هستند که کاشت مو برای آنها امکان پذیر نمی باشد.

افرادی که بانک موی ضعیفی دارند.

کسانی که تراکم موی بالایی می خواهند.

بانوانی که کم مو یا طاسی دارند. کاشت مو تراکم خوبی ندارد و امکان ریزش مجدد آن زیاد میباشد و برای بانوان چندان توصیه نمی شود.

کسانی که به هر دلیلی نمیخواهند یا نمی توانند کاشت مو انجام دهند.

کسانی که بعد از عمل کاشت مو به نتیجه دلخواه نرسیدند.

افراد ذکر شده واجد شرایط استفاده از پوستیژ طبیعی می باشند و کسانی که این شرایط را ندارند به آنها کاشت مو توصیه می شود.