پروتز موی زنانه

کامل ترین مجموعه ترمیم مو ، گلاه گیس و پوستیژ موی طبیعی در ایران

این کلاه گیس ها به قدری طبیعی می باشند که در استفاده از آن غیر قابل تشخیص می باشد و همانند موی شخص شقابل استفاده می باشد.
انجام امور روزمره با این کلاه گیس ها(نام اصلی این محصولات پروتز مو می باشد) به راحتی هرچه تمام تر انجام میشود.

پروتز مو

این پروتزها در قالب های متنوعی می باشد برای تهیه این پروتز ها ابتدا باید به متخصصین ترمیم مو موکاران مراجعه کنید تا نسبت به ابعاد سر شما پروتز را انتخاب کنید.

کلاه گیس زنانه